Beschikbaarheidbijdrage opleidingen in de ggz stijgt

2 minuten leestijd

Vanaf 1 januari 2020 geldt er een hogere beschikbaarheidbijdrage voor de opleiding tot klinisch geriater en de opleiding tot psychiater in ggz-instellingen. Dit biedt de mogelijkheid de opleiding nog meer in te kunnen richten op de individuele ambities en wensen van de aios en de kwaliteit van de opleiding nog beter te kunnen borgen. Ook is de verwachting dat deze nieuwe beschikbaarheidbijdrage daadwerkelijk kostendekkend is.

Het NZa-onderzoek naar de kostendekkendheid van beschikbaarheidbijdragen voor zes opleidingen in de ggz liep al sinds 2016. De nauwe betrokkenheid van NVvP, NVKG en de Federatie Medisch Specialisten, die adviseerden over de praktijk en de kosten van het opleiden van de aios, hebben mede tot deze hogere beschikbaarheidbijdrage geleid. Ook kwamen in dit traject de aios-leden uit beide concilia aan het woord. Voor de NZa was dit het eerste onderzoek naar de kosten van medisch specialistische vervolgopleidingen en de dekkingsgraad van de beschikbaarheidbijdrage.

Kostenonderzoek medisch specialistische vervolgopleidingen

Dit jaar voert de NZa een breder vooronderzoek uit naar alle medisch specialistische vervolgopleidingen. In dit vooronderzoek brengt de NZa in kaart hoe medisch specialistische vervolgopleidingen zijn georganiseerd, wie erbij betrokken zijn en wie welke kosten maakt. De tweede fase van dit onderzoek is gestart en moet in 2020 tot een eindrapport leiden. Hierin brengt de NZa aan het ministerie van VWS een advies uit over de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage voor alle 34 medische vervolgopleidingen in ziekenhuizen. Lees hier meer over op de website van de NZa.

Meer weten over het kostenonderzoek in de GGZ?

Lees dan het gehele NZa onderzoek ‘Beschikbaarheidbijdrage van medisch specialistische vervolgopleidingen ggz’ of ga rechtstreeks naar de nieuwe vergoedingsbedragen voor 2020.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.