Brief DJS en juniorverenigingen aan LNAZ: inzet a(n)ios

2 minuten leestijd

Bij uitvraag onder onze leden blijkt dat a(n)ios tot op heden nauwelijks betrokken zijn in de planvorming in de ziekenhuizen omtrent hun inzet bij een tweede COVID-19 piek. Ook op landelijk niveau lijkt de betrokkenheid beperkt. Vanwege de beperkte betrokkenheid van de a(n)ios in de planvorming, stuurde DJS deze week een brief aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en de opleidingsziekenhuizen. Wij willen dat aios en anios betrokken worden bij de planvorming in de ziekenhuizen en op landelijk niveau want juist de a(n)ios  verzorgden dit voorjaar een groot onderdeel van de crisiszorg voor COVID-19 patiënten. 

Nadat de eerste COVID-19 crisis in de ziekenhuizen onder controle was, vroeg DJS direct al aandacht voor het betrekken van a(n)ios bij het maken van concrete plannen over hun inzet tijdens een mogelijke volgende COVID-19 piek. De Jonge Specialist bracht op 30 juni j.l. hierover een standpunt naar buiten. Hierin benadrukten wij dat de opleidingen zoveel mogelijk gecontinueerd moeten worden, dat het solidariteitsprincipe gehanteerd moet worden om te inventariseren wie er in een volgende piek ingezet kan worden en dat de arbeidsvoorwaarden voor a(n)ios voorafgaand goed geregeld moeten worden.

Nu een tweede golf een feit is, is het juist van belang dat de plannen in de ziekenhuizen helder worden op korte termijn. De noodzaak is nu daar de a(n)ios te betrekken in de planvorming omtrent hun inzet. Naast het LNAZ hebben we de brief ook gestuurd aan de voorzitters van de raden van bestuur van de opleidingsziekenhuizen en de voorzitters van de centrale opleidingscommissies.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.