COVID-19: vragen over de opleiding

2 minuten leestijd

Er komen veel vragen binnen van aios over de consequenties van de Corona crisis op de opleiding. Al het onderwijs is tot nader order afgezegd evenals opleidingsvisitaties. Ook merken veel aios dat hun opleidingsplan niet kan worden uitgevoerd. Wij krijgen veel vragen over wat het betekent, als stages niet door kunnen gaan, als verplicht onderwijs is afgezegd, als je onvoldoende verrichtingen kunt doen etc. Hier is helaas geen eenduidig antwoord te geven. De Jonge Specialist heeft hierover contact gezocht met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). |laatste update 6-4-2020|

Veelgestelde vragen en antwoorden

De RGS heeft daarom de meest gestelde vragen op haar website geplaatst met antwoorden. Enkele vragen: kan ik gemiste landelijke opleidingsdagen inhalen; mag de supervisie nu een tandje minder; kan als het nodig is mijn opleiding worden verlengd? Alle vragen en antwoorden vind je hier.

Samengevat

  • Alles is mogelijk, maar overleg met je opleider.
  • Het kan zo zijn dat je oneigenlijke taken moeten verrichten in crisistijd. Jouw inzet op andere afdelingen in deze tijd kan, mits jij je bekwaam voelt of als je onder adequate supervisie werkt.
  • Jouw opleider kan beslissen dat bepaald onderwijs of opleidingsverplichtingen wel of niet ingehaald moeten worden, of je verlenging/verkorting van de opleiding krijgt of niet etc.
  • Binnen de huidige opleidingen is in principe voldoende ruimte om drie maanden andere werkzaamheden te doen vanwege overmacht. En zelfs als dit niet voldoende is qua tijd, biedt de huidige regelgeving ruimte om te verlengen. Er is altijd een oplossing op maat te bedenken. De RGS heeft ook al toegezegd coulant om te zullen gaan met individuele situaties na de crisis.
  • Alle OOR’s hebben een bericht uitgestuurd over wisselingen tussen stages en ziekenhuizen. De meeste OOR’s hebben het standpunt ingenomen dat stages in andere ziekenhuizen worden uitgesteld en dat er geen uitwisseling is tussen ziekenhuizen. De OOR Noordoost wijkt hiervan af. Wil je weten wat in jouw regio is afgesproken? Neem contact op met jouw opleider.  
  • Kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met de RGS of De Jonge Specialist.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.