Inzet a(n)ios tijdens tweede COVID golf

2 minuten leestijd

Juist nu COVID-19 weer oplaait in alle landen om ons heen en in ons eigen land, pleit DJS voor duidelijke afspraken over inzet a(n)ios tijdens een mogelijke volgende COVID-19 piek.

In juli riepen we jullie al op om samen met de arts-assistentenvertegenwoordiging in jouw ziekenhuis, jouw opleider en de raad van bestuur goede afspraken te maken over de inzet van a(n)ios tijdens een mogelijk volgende COVID-19 piek. Zijn er in jouw instelling nog geen duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en opleiding voor alle a(n)ios dan is dit hét moment om voorbereidingen te treffen. De Jonge Specialist pleit er voor dat a(n)ios bij een eventuele tweede COVID-19 piek alleen worden ingezet indien niet anders mogelijk is en dat ziekenhuizen, vakgroepen, opleiders en a(n)ios goede afspraken maken over de inzet van a(n)ios, met nadrukkelijk oog voor de arbeidsvoorwaarden en opleiding.

Wij roepen ziekenhuizen, vakgroepen, opleiders en a(n)ios op om samen met de lokale/regionale aios- en aniosvertegenwoordiging (AAV) concrete plannen te maken over:

  1. De opleiding. Tref nu de voorbereidingen om de opleidingsmomenten (zoveel mogelijk) te continueren tijdens een nieuwe piek.
  2. Solidariteit. Kijk vanuit het solidariteitsprincipe welke specialismen en wie binnen deze specialismen reeds zijn ingezet in de COVID-19 crisis. Door dit mee te nemen kan COVID-19 zorg evenredig worden gedragen over verscheidene specialismen, specialisten en a(n)ios. In crisistijden zullen vanzelfsprekend ook aios ingezet kunnen worden om de continuïteit van zorg te garanderen, maar dit moet geen eerste reflex zijn.
  3. De arbeidsvoorwaarden. Tref voorbereidingen voor duidelijke afspraken rondom het  naleven van arbeidsvoorwaarden om een veilig werkklimaat te behouden. Denk hierbij aan gezond roosteren, compensatie en vakantie, uren van inzet en eventuele coaching of andere ondersteuning.

Het volledige standpunt kan je hier downloaden.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.