Inzet DJS voor cao UMC 2021

2 minuten leestijd

Eind van het jaar loopt de cao UMC af. De cao-onderhandelingen voor en nieuwe cao 2021 worden al voorbereid, vandaar dat wij jullie en de juniorverenigingen hebben gevraagd ons input te geven. Aan de hand van jullie inbreng hebben wij de volgende belangrijke punten ingediend voor de inzet van de FBZ, die onder andere De Jonge Specialist vertegenwoordigt aan de cao tafel.  

  • Duidelijkere afspraken voor zwangeren gedurende de zwangerschap en na de bevalling ten aanzien van diensten en tevens de mogelijkheid aansluitend aan het bevallingsverlof onbetaald verlof op te kunnen nemen.  
  • Ervaringsjaren meetellen bij de inschaling van aios in opleiding tot ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus en klinisch fysicus.
  • Salaris verhoging voor a(n)ios en arts-onderzoekers, alsmede andere zorgprofessionals.
  • Beperking van de salarisachteruitgang van aios bij switch naar cao UMC tbv de opleiding, door een salaris garantiebepaling voor aios op te nemen.  
  • Verbetering van de reiskostenvergoeding voor aios die omwille van hun opleiding genoodzaakt zijn te forenzen  

Verbeteringen voor de cao?

Gedurende de cao onderhandelingen zal De Jonge Specialist zitting nemen in de klankbordgroep, en korte lijntjes houden met de onderhandelaars en de ontwikkelingen van dichtbij volgen. Mocht je buiten de onderhandelingen om verbeteringen zien voor de cao UMC, cao ziekenhuizen of cao GGZ, kan je die doorlopend bij ons melden via info@dejongespecialist.nl.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.