Leidraad gesprek aios en opleider na COVID-19

1 minuut leestijd

De uitbraak van COVID-19 heeft effect gehad op de opleiding van elke aos. De mate waarin jouw opleiding is beïnvloed, verschilt per aios, per specialisme, per regio en per instelling.

De Jonge Specialist adviseert je om in de komende weken met jouw opleider de invloed van COVID-19 op jouw individuele opleiding te bespreken. Samen kan je uitzoeken wat de consequenties en beste oplossingen zijn voor jouw verdere opleiding.  Om je in dit gesprek te ondersteunen bieden wij een leidraad voor dit gesprek. Als je er toch niet uitkomt met je opleider of COC (Centrale Opleidingscommissie), kan je uiteraard altijd bij ons terecht met vragen!

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.