Onderzoek Inspectie SZW naar jonge (zorg)professionals

3 minuten leestijd

‘Een slimme werkgever kent zijn jonge professionals’

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft in 2019 onderzoek gedaan naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij jonge professionals in verschillende sectoren, inclusief de ziekenhuizen. De Inspectie keek naar risico’s voor PSA bij jonge professionals en wat werkgevers doen aan de preventie daarvan.

Binnen de ziekenhuizen heeft de Inspectie zich onder meer gericht op jonge artsen. Zij deden dit door middel van een enquête en focusgroepen met jonge professionals en door gesprekken met diverse personen, zoals bedrijfsartsen, vertrouwenspersonen en leidinggevenden. Ook DJS is de afgelopen jaren in gesprek gegaan met de Inspectie over de werkomstandigheden van a(n)ios.

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting omvat verschillende vormen van psychische belasting die tot werkstress kunnen leiden, zoals werkdruk, discriminatie en ongewenste omgangsvormen. De resultaten van het onderzoek door de Inspectie komen overeen met de resultaten van de nationale a(n)ios enquête van DJS in 2018: de werkdruk in de ziekenhuizen is hoog en een aanzienlijk deel van de jonge professionals komen tijdens hun werk in aanraking met ongewenste omgangsvormen (zowel door collega’s en leidinggevenden als patiënten). DJS heeft het eigen onderzoek uitgebreid besproken met de Inspectie en onderhoudt hier ook nauw contact over.

‘Het probleem zit niet in de young professionals. Dus je kan proberen young professionals op te leiden en zorgen dat ze zich aanpassen, maar eigenlijk is het probleem in het systeem. En management en sommige managers.’

Bron: ‘Inspectie SZW. 2020. Een slimme werkgever kent zijn jonge professionals – onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting bij jonge professionals’.

Maatregelen tegen werkdruk

Verder laat het onderzoek van de Inspectie zien dat maar liefst 70% van de jonge professionals vindt dat er meer maatregelen nodig zijn voor werkdruk en werkstress. Voor aios geldt dat de combinatie van opleiding en werk tijdens de medische vervolgopleiding het risico op werkstress verhoogt. De afhankelijkheidsrelatie tussen de jonge arts en diens leidinggevende is een belangrijke risicofactor voor ongewenste omgangsvormen. Dit is ook een bekend punt bij DJS waar wij continu aandacht voor vragen.

Het onderzoek toont dat een aanzienlijk deel van de incidenten niet wordt gemeld. Het melden van ongewenst gedrag is extra ingewikkeld wanneer het wordt veroorzaakt door de leidinggevende.

PSA-problemen kunnen grote gevolgen hebben, zoals burn-outklachten of vertrek naar een andere werkgever. Het zal de werkgever lonen om te investeren in hun jonge medewerkers. De Inspectie doet een aantal belangrijke aanbevelingen zoals jonge professionals informeren over het PSA-beleid en bij wie zij zich kunnen melden met problemen. Daarnaast zouden leidinggevenden gestimuleerd moeten worden om jonge professionals sociale steun en begeleiding te geven met oog voor werkdruk.

Meer weten?

Klik hier om het volledige rapport te lezen. Heb je vragen over de werkomstandigheden in jouw instelling, of over jouw specifieke situatie, mail dan naar info@dejongespecialist.nl of bel met het DJS Meldpunt via 088 1344 122.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.