Onjuiste contracten voor anios (38+10u) aangekaart bij NVZ

3 minuten leestijd

De Jonge Specialist (DJS) heeft de afgelopen maanden anios opgeroepen overuren en onjuiste contracten te melden. Inmiddels hebben diverse anios uit algemene ziekenhuizen het signaal afgegeven dat zij worden ingeroosterd volgens een aios-contract (38+10 uur). Daardoor maken ze structureel overuren die niet worden uitbetaald. DJS vindt dit zorgelijk. FBZ, de cao-partij die ook anios vertegenwoordigt, heeft de kwestie nogmaals aangekaart bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op verzoek van DJS en de LAD.

Artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) worden in algemene ziekenhuizen vaak ingeroosterd voor 48 uur per week. Daarvan krijgen ze 38 uur betaald en is het mogelijk 10 uur per week extra te worden ingeroosterd wat als opleidingsuren wordt beschouwd. Al in 2019 heeft DJS samen met de LAD bij de NVZ aangegeven signalen te krijgen dat anios ook volgens deze constructie worden ingeroosterd en dat is niet in lijn met de cao. Anios volgen immers geen opleiding. Helaas heeft dit niet tot verandering geleid.

Na onze oproep aan artsen die niet in opleiding zijn (anios) begin dit jaar, hebben wij veel meldingen gehad dat anios volgens de 38+10 constructie worden ingeroosterd. Anios die volgens die constructie werken, worden vaak verzocht door hun ziekenhuis een addendum of begeleidende brief te tekenen bij hun arbeidsovereenkomst, waarin staat dat ze vrijwillig kunnen deelnemen aan opleidingsactiviteiten en dat deze opleidingsactiviteiten onbezoldigd zijn. Anios willen natuurlijk graag deelnemen aan opleidingsactiviteiten van aios, waardoor zij zich gedwongen voelen dergelijke contracten te tekenen, vaak ook omdat zij krijgen te horen dat ze anders niet in dit ziekenhuis aan de slag kunnen.

Het aanbieden van onjuiste contracten met structureel overwerk tot gevolg, is in strijd met de Cao Ziekenhuizen. Daarnaast is de deelname aan opleidingsactiviteiten op papier weliswaar vrijwillig, maar in de praktijk wordt het merendeel van de anios niet in staat gesteld aios-onderwijs te volgen. Bovendien zijn veel opleidingsmomenten verweven in de dagelijkse werkzaamheden, zoals de overdracht en MDO.

Leden van DJS zijn tevens lid van de LAD, die is aangesloten bij vakbond FBZ, die alle LAD-leden aan cao-tafels vertegenwoordigt. Omdat het op grond van de Cao Ziekenhuizen niet toegestaan is dat anios structureel worden ingeroosterd voor overwerk, heeft FBZ de kwestie nu aangekaart namens DJS en de LAD. FBZ heeft de NVZ nogmaals opgeroepen er zorg voor te dragen dat haar leden de cao volgen.

Meer weten of zelf melden?

Wil je meer weten over jouw persoonlijke situatie of wil je anoniem een melding doen inzake jouw contract? Stuur ons dan een bericht.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.