Opleidingsetalage goed bezocht in 2019

2 minuten leestijd

Maar liefst 86.754 bezoekers hebben in 2019 gebruikgemaakt van de Opleidingsetalage van de Federatie Medisch Specialisten. Dat is een stijging van ruim 35% ten opzichte van 2018.
 
De Jonge Specialist wil zoveel mogelijk hobbels voor aios bij het regelen van een etalagestage wegnemen. Denk hierbij aan de mogelijkheid van eventueel meerdere wisselmomenten van stage en ziekenhuis per jaar. Ook de prominente rol van de (oordelend) opleider bij het toekennen van de verschillende stages wordt door ons kritisch gevolgd, omdat dit in de praktijk helaas nog steeds wel eens een probleem is. Onze stellige overtuiging hierin is, dat een grotere bekendheid met de etalagestages er uiteindelijk toe zal leiden dat elke opleider ‘aios-driven’ denkt bij het toekennen van de stages. Daarom is De Jonge Specialist van meet af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van de Opleidingsetalage.
 
Via de Opleidingsetalage kun je als aios opleidingen en stages zoeken die optimaal aansluiten bij wat jij wilt leren. Je kunt de Opleidingsetalage ook gebruiken om inspiratie op te doen over hoe jij jouw opleiding kunt vormgeven. Er is een aanbod van keuze-, differentiatie en verplichte stages te vinden per specialisme, regio en per ziekenhuis. Er zijn inmiddels al meer dan 1.500 keuzemogelijkheden beschikbaar.
 
Ondervind je onverhoopt toch problemen bij het regelen van een stage? Schroom dan niet om contact op te nemen met ons via info@dejongespecialist.nl.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.