PTSS, burn-out en stress in de zorg in COVID-tijd

2 minuten leestijd

Onlangs heeft de Inspectie SZW met De Jonge Specialist en andere zorgorganisaties gesprekken gevoerd om aandacht te vragen voor PSA en PTSS in tijden van Corona. COVID-19 is nog steeds een groot onderdeel van het leven van jonge dokters. Vooral in je privé leven merk je dat de sociale contacten en je ontspanning moeilijk te vinden zijn. Ook in werk ben je er in mindere of meerdere mate mee bezig. Ben je werkzaam op de longafdeling of interne afdelingen, dan ben je mogelijk non stop en nog steeds zorg aan het verlenen voor COVID-19. Andere anios en aios hebben moeten bijspringen of merken dat patiëntencontact weer meer digitaal verloopt en reguliere zorg is afgeschaald. Het blijft dus van belang aandacht te hebben voor je persoonlijke omstandigheden.

Onderzoek van de Inspectie SZW

In het onderzoek dat over stressklachten in de eerste COVID-19 golf gaat, bleken veel verschillende oorzaken te zijn voor COVID gerelateerde stressklachten. De belangrijkste oorzaak lijkt vooral de emotionele belasting te zijn. Denk hierbij aan de angst voor besmetting van patiënten, jezelf, en naasten. Steeds veranderende richtlijnen en de aandacht die er op het werk, privé en in de media is voor COVID versterken deze stress. Bovendien veroorzaken het ernstige ziektebeeld en de soms schrijnende situaties extra emotionele belasting. En kan er frustratie zijn ten gevolge van de afgekondigde maatregelen of de naleving daarvan. Door het uitstellen van de zorg en/of het beperken van bezoek hebben zorgmedewerkers ook te maken met agressie en ander ongewenst gedrag.

Uit het onderzoek blijkt dat afdoende beschermingsmiddelen, duidelijke richtlijnen, en de steun van leidinggevenden en collega’s onderling belangrijke (preventieve) maatregelen zijn. Met name peer support, buddy systemen en gezamenlijke opstart of einde van de dienst blijken goede preventieve instrumenten rondom stress.

Gelukkig is er veel geleerd en ingevoerd door instellingen en vakgroepen ten aanzien van deze maatregelen. Maar De Jonge Specialist onderstreept het belang hiervan nog steeds. Een grote groep zorgverleners en jonge dokters verlenen namelijk nog steeds zorg aan COVID-19 patiënten en hebben afdoende beschermingsmiddelen nodig, duidelijke richtlijnen en proactieve persoonlijke begeleiding. Is dit bij jou goed geregeld? Of kan het beter? Laat het ons weten via info@dejongespecialist.nl

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.