Regelgeving verruimd herregistratie en opleiding aios vanwege COVID-19

2 minuten leestijd

Om tegemoet te komen aan de belasting van aios tijdens de COVID-19 periode heeft het College Geneeskundig Specialismen (CGS) de regelingen rond herregistratie en opleidingen van maart 2020 verruimd. 

Dit deed het CGS na een uitgebreide consultatieronde onder geneeskundige beroepsorganisaties en in afstemming met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en het federatiebestuur KNMG. Het CGS heeft zijn besluit ter instemming voorgelegd aan de Minister voor Medische Zorg. De regeling geldt na haar instemming met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. 

Aios kunnen in een medisch specialisme hun opleiding met maximaal 6 maanden verlengen als dat nodig is als gevolg van COVID-19. Inmiddels hebben al ongeveer 130 aios gebruik gemaakt van deze regeling om hun opleiding te verlengen. De Jonge Specialist is blij dat aios niet de dupe worden van de COVID-19 crisis en alsnog de tijd en mogelijkheid krijgen hun individueel opleidingsplan af te ronden.   

Voorheen was verlenging van de opleiding alleen mogelijk als deze was gekoppeld aan een geïntensiveerd begeleidingstraject (GBT). Met de nieuwe regeling is het ook mogelijk de opleiding te verlengen zonder dit traject.

Het gehele nieuwsbericht van de RGS lees je hier. De RGS is bereikbaar voor overleg over individuele vragen. Voor vragen over herregistratie kan je contact opnemen met de afdeling Opleiding te bereiken op telefoonnummer 088 – 440 43 80 of via e-mail opleiding@fed.knmg.nl. De RGS is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.