Tweede COVID-19 golf, samen staan we sterk!

3 minuten leestijd

De eerste golf is pas net achter de rug. Sommige van ons zijn wellicht nog niet helemaal hersteld op het gebied van opleiding, mentale- of fysieke gezondheid. En de tweede COVID-19 golf is al een feit. Vanzelfsprekend staat De Jonge Specialist opnieuw klaar met raad en daad voor jou. Alle basisartsen en aios vinden op onze website actuele en betrouwbare informatie, ook gebaseerd op onze kennis en ervaring uit de eerste golf. Heb jij vragen? Neem dan contact op via het DJS Meldpunt. DJS is er voor de arts van nu en de toekomst.
|update 21-10-2020 13:28|

Goede informatie

Er komt enorm veel informatie op ons af, ongeacht je functie. Om een overload aan informatie te helpen voorkomen, hebben we een lijst opgesteld van de meest relevante websites die continu wordt bijgewerkt. Die vind je op onze COVID-19 pagina.

Betrek de a(n)ios bij de planvorming

Nu een tweede golf een feit is, is het juist van belang dat de plannen in de ziekenhuizen helder zijn op korte termijn. Het is absoluut noodzakelijk dat instellingen de a(n)ios betrekken in de planvorming, zodat zij kunnen meepraten over hun inzet. Hierover heeft DJS samen met de juniorverenigingen een brief gestuurd aan het LNAZ. De brief is ook gestuurd aan de voorzitters van de raden van bestuur van de opleidingsziekenhuizen en de voorzitters van de centrale opleidingscommissies.

Zorg goed voor jezelf en elkaar

Uit de eerste golf bleek dat veel a(n)ios zich op vele fronten hebben ingezet. En daarbij heftige zaken hebben meegemaakt die we niet moeten onderschatten. Zowel tijdens de COVID-19 golf als daarna. Wij roepen je daarom op nauw contact te houden met jouw collega’s, je opleider of een ander teamlid. Zorg dat je weet waar peer support is geregeld en dat er debriefings zijn na de dienst in jouw instelling. Maar hier ook gebruik van. Lees ook deze informatie van defensie. Doe wat je kan om mentaal gezond te blijven!

Rechten en plichten?

Als arts heb je naast je rechten en plichten als werknemer ook de plicht om als goed hulpverlener te handelen. Dit betekent dat er steeds een goede afweging moet plaatsvinden tussen de plichten die voortvloeien uit het beginsel van goed werkgeverschap en het beginsel van goed zorgverlenerschap. Ook hiervoor kan je bij ons terecht via het DJS Meldpunt: 088 – 13 44 122 (op werkdagen bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur) of info@dejongespecialist.nl waar onze (juridisch) adviseurs voor jou klaarstaan!

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.