Vacature voorzitter DJS

3 minuten leestijd

Kèren Zaccai, de huidige voorzitter van het bestuur, legt haar functie neer per 1 januari 2021. Het bestuur is daarom op zoek naar een opvolger.

Als dé enige beroepsvereniging voor en door Nederlandse a(n)ios behartigen we de belangen van alle medisch specialisten in opleiding, anios en arts-onderzoekers. We bewaken de arbeidsvoorwaarden en proberen deze te verbeteren waar nodig. We werken samen met de Federatie Medisch Specialisten, LAD, VvAA en andere partijen in onder andere onze DJS Academie.

In deze functie organiseer je de vergaderingen van het bestuur en zit je de ledenraad voor. Je bent verantwoordelijk voor de taakverdeling binnen het bestuur en coördineert de projecten in samenhang en op grote lijnen. Je bent het gezicht en aanspreekpunt van De Jonge Specialist, onderhoudt de contacten met diverse externe partijen zoals het ministerie van VWS, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de zusterverenigingen (zoals de LOVAH). Ook ben je toehoorder bij de bestuursvergaderingen van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD.

Wij zoeken een enthousiaste, gedreven aios die staat voor het gedachtegoed van De Jonge Specialist. Je bent communicatief bijzonder vaardig, een teamspeler en verbinder. Eerdere bestuurservaring is voor deze functie een vereiste.

Beschikbaarheid en tijdsinvestering

Gemiddeld ben je 2 dagen in de week beschikbaar. De tijdsbesteding per week varieert, maar reken gemiddeld op 10-15 uur. Diverse vergaderingen waarbij de voorzitter van DJS aansluit vinden plaats overdag in Utrecht. Naast deze bijeenkomsten, vertegenwoordig je DJS bij congressen in het land of afspraken met het Ministerie in Den Haag. Ledenraadsvergaderingen en bestuursvergaderingen vinden plaats op de derde woensdag van de maand. Aanwezigheid is een vereiste.  Daarnaast zijn er geregeld beleidsweekenden voor het bestuur, en vinden werkgroepen, commissies en redacties in de avonden plaats.

Wat verwachten we van een voorzitter?

  • Als voorzitter ben je het visitekaartje van DJS. Je woont congressen, symposia, invitationals en raden bij waar je DJS en de achterban vertegenwoordigt. Je bent woordvoerder namens DJS in de media.
  • De voorzitter is in staat op verbindende wijze leiding te geven aan het bestuur en de ledenraad bij de menings- en besluitvorming.
  • De voorzitter is integer, verantwoordelijk en onafhankelijk (dient los van zijn/haar eigen belangen of die van zijn/haar specialisatie te handelen/denken. Het is dan ook niet mogelijk om in een ander bestuur zitting te hebben zoals in het bestuur van een AAV of juniorvereniging).
  • De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en is voor de ambtelijk secretaris en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van het bestuur.
  • De voorzitter heeft inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van het gehele bestuur.
  • De voorzitter beschikt over een breed en gevarieerd netwerk en is sterk in het belangen behartigen van de achterban. Het kost je geen moeite om een netwerk op te bouwen en dit te onderhouden.
  • Bij een voorzitter hoort een werkwijze die leidt tot het realiseren van resultaten. Hij of zij is slagvaardig en speelt in op relevante ontwikkelingen. Het bestuur van DJS is geen bestuur op afstand en beschikt niet over een groot bureau. Als voorzitter ben je dus zowel strategisch bezig als hands on.

Vragen en solliciteren voor 1 december 2020

Als jouw interesse gewekt is, zien wij graag jouw schriftelijke motivatie en cv tegemoet voor 1 december 2020 aan Hanneke Verheijde, ambtelijk secretaris, via h.verheijde@dejongespecialist.nl. Natuurlijk kan je via dit e-mailadres ook meer informatie krijgen over De Jonge Specialist en deze vacature.

De sollicitatiegesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats in de week van 7 december. Alleen leden van De Jonge Specialist kunnen solliciteren naar een bestuursfunctie. Vanwege de huidige bestuurssamenstelling zijn aios kindergeneeskunde uitgesloten van deelname.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.