COVID-19: bij vragen

2 minuten leestijd

Het Coronavirus leidt bij artsen tot arbeidsrechtelijke, opleidingsgerelateerde en gezondheidsrechtelijke vragen. Op veel vragen is niet een eenduidig antwoord te geven en hangt de beantwoording af van de ernst van de situatie en de omstandigheden van het concrete geval. Heb jij vragen? Neem dan contact op met ons via het DJS Meldpunt. |update 02-04-2020 11:14|

Goede informatie

Wij horen van collega’s dat er enorm veel informatie op hen afkomt. Of je nu werkt als anios, arts-onderzoeker of aios. Om deze overload te helpen voorkomen, hebben we een lijst opgesteld van de meest relevante websites. Die vind je op onze COVID-19 pagina.

Zorg goed voor jezelf en elkaar

A(n)ios staan voor een grote uitdaging, dit is een ongekende tijd. Je wordt op andere afdelingen ingezet, moet nieuwe dingen leren in hele korte tijd, hebt te maken met patiënten die enorm ziek zijn en waarvan een deel komt te overlijden. Dit zijn heftige zaken die we niet moeten onderschatten. Wij roepen je daarom op nauw contact te houden met jouw collega’s, je opleider of een ander teamlid. Zorg dat je weet waar er peer support is geregeld en dat er debriefings zijn na de dienst in jouw instelling en maak hier gebruik van. Lees ook deze informatie van defensie. Neem contact op met een coach, volg meditatie, doe wat je kan om mentaal gezond te blijven!

Individuele vragen of persoonlijk advies?

Als je basisarts, anios, aios of arts-onderzoeker bent, heb je naast je rechten en plichten als werknemer ook de plicht om als goed hulpverlener te handelen. Dit betekent dat er steeds een goede afweging moet plaatsvinden tussen de plichten die voortvloeien uit het beginsel van goed werkgeverschap en het beginsel van goed zorgverlenerschap. Dat maakt het geven van een eenduidig antwoord op vragen lastig, maar De Jonge Specialist helpt je graag! Je kan bij ons terecht via het DJS Meldpunt: 088 – 13 44 122 (op werkdagen bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur) of info@dejongespecialist.nl waar je als lid geholpen wordt door de juristen van de LAD en de Federatie Medisch Specialisten.

Wij adviseren je de adviezen van het RIVM en de instructies van jouw werkgever op te volgen. Blijf goed voor jezelf en voor elkaar zorgen.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.