COVID-19: bij vragen

2 minuten leestijd

De uitbraak van COVID-19 heeft bij veel jonge artsen arbeidsrechtelijke, opleidingsgerelateerde en gezondheidsrechtelijke vragen opgeroepen. Zeker nu de reguliere zorg weer langzaamaan wordt opgeschaald, komen we voor nieuwe vraagstukken te staan. Op veel vragen is niet een eenduidig antwoord te geven en hangt de beantwoording af van jouw persoonlijke omstandigheden. Heb jij vragen? Neem dan contact op met ons via het DJS Meldpunt.
|update 10-05-2020 10:36|

Goede informatie

Wij horen van collega’s dat er enorm veel informatie op hen afkomt. Of je nu werkt als anios, arts-onderzoeker of aios. Om deze overload te helpen voorkomen, hebben we een lijst opgesteld van de meest relevante websites die continu wordt bijgewerkt. Die vind je op onze COVID-19 pagina.

Zorg goed voor jezelf en elkaar

A(n)ios staan voor een grote uitdaging, en komen op de meeste plekken langzaam in rustiger vaarwater. Vaak komt ook dan de realisatie van wat er allemaal gebeurd is de laatste maanden. Misschien kom je inmiddels weer terug op je oude afdeling, maak je je zorgen over het oppakken van de electieve zorg versus tijd voor jouw opleiding, denk je nog regelmatig aan de enorm zieke patiënten die je hebt gezien. Dit zijn allemaal heftige zaken die we niet moeten onderschatten. Wij roepen je daarom op nauw contact te houden met jouw collega’s, je opleider of een ander teamlid. Zorg dat je weet waar er peer support is geregeld en dat er debriefings zijn na de dienst in jouw instelling en maak hier gebruik van. Lees ook deze informatie van defensie. Neem contact op met een coach, volg meditatie, doe wat je kan om mentaal gezond te blijven! En neem contact met ons op!

Individuele vragen of persoonlijk advies?

Als je basisarts, anios, aios of arts-onderzoeker bent, heb je naast je rechten en plichten als werknemer ook de plicht om als goed hulpverlener te handelen. Dit betekent dat er steeds een goede afweging moet plaatsvinden tussen de plichten die voortvloeien uit het beginsel van goed werkgeverschap en het beginsel van goed zorgverlenerschap. Dat maakt het geven van een eenduidig antwoord op vragen lastig, maar De Jonge Specialist helpt je graag!

We krijgen ook veel vragen over vakantieverlof, de opleiding, roosters etc. Je kan bij ons terecht via het DJS Meldpunt: 088 – 13 44 122 (op werkdagen bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur) of info@dejongespecialist.nl waar je als lid geholpen wordt door de juristen van de LAD en de Federatie Medisch Specialisten.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.