Bestuursleden

1 minuut leestijd

Het bestuur van De Jonge Specialist bestaat uit enthousiaste aios en één anios. Op dit moment zijn er 9 bestuursleden. Elk bestuurslid heeft diverse dossiers en heeft zitting aan verschillende overlegtafels. Daarnaast onderhouden bestuursleden contact met diverse stakeholders en samenwerkingspartijen. Overal waar wij aansluiten, behartigen wij de belangen van alle aios, anios en arts-onderzoekers in Nederland.

Wil je contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een bericht aan ambtelijk secretaris Hanneke Verheijde.

Waar praten wij mee?

 • Arts-assistentenverenigingen en juniorverenigingen
 • Bestuur Federatie Medisch Specialisten;
 • Alle raden van de Federatie Medisch Specialisten: Opleiding, Beroepsbelangen, Wetenschap & Innovatie, Kwaliteit;
 • Bestuur en Ledenraad LAD;
 • Zin in Zorg
 • Werkgroep Zorg
 • Registratiecommissie Geneeskundige Specialismen (RGS);
 • College Geneeskundige Specialismen (CGS);
 • Diverse landelijke opleidingsprojecten (NVMO, Opleiden2025);
 • Capaciteitsorgaan;
 • Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd; Arbeidsinspectie (Inspectie SZW)
 • Ministerie van VWS en politieke partijen;
 • Klankbordgroepen cao UMC, cao GGZ en cao Ziekenhuizen;
 • Werkgeversorganisaties NFU. NVZ, STZ

VOORZITTER
Kèren Zaccai
Aios: urologie

VICE-VOORZITTER
Steffi Rombouts
Aios: oogheelkunde

SECRETARIS
Fardou Heida
Aios: gynaecologie

PENNINGMEESTER
Wouter Wieringa
Aios: cardiologie

ALGEMEEN BESTUURSLID
Charlotte Boateng
Aios: psychiatrie

ALGEMEEN BESTUURSLID
Sanne Jansen
Aios: urologie

ALGEMEEN BESTUURSLID
Anu ter Haar
Aios: kindergeneeskunde

ALGEMEEN BESTUURSLID
Marit Smink
Anios

ALGEMEEN BESTUURSLID
Casper Tax
Aios: heelkunde

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.