A(n)ios evaluatie ANW-diensten

2 minuten leestijd

Al vrij snel in de opleiding tot medisch specialist, maar ook wanneer je net begint als anios, wordt jou gevraagd om een avond-, nacht-, of weekenddienst (ANW-dienst) te draaien. Bij veel a(n)ios roept dit onzekerheid op. Ben je er wel klaar voor?


De Jonge Specialist zet zich in voor optimale leer- en werkomstandigheden voor a(n)ios. Wat ons betreft hoort hierbij dat anios bespreken met hun supervisor wat ze al zelfstandig kunnen en wat nog niet. Aios bespreken dit met de opleider. Dat geldt ook voor ANW-diensten. Daarom hebben we samen met de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) dit evaluatieformulier ontwikkeld, waarmee je samen met je opleider/supervisor vast kan stellen of je al klaar bent voor het zelfstandig draaien van ANW-diensten. Deze lijst is niet verplicht, zie het als een handig hulpmiddel.

Wanneer gebruiken?
Je vult deze lijst in ruim voordat je een eerste ANW-dienst gaat draaien. Zo is er nog tijd om eventueel ontbrekende kennis en vaardigheden op te doen. Als blijkt dat je nog niet voldoende voorbereid bent om zelfstandig ANW-diensten te draaien, kan je samen met je opleider of supervisor een plan van aanpak maken met een volgend evaluatiemoment. Het ingevulde formulier wordt gearchiveerd in je portfolio. Ook als je geen portfolio hebt als anios, is het belangrijk dat je een formulier krijgt dat je kan bewaren. 

Vragen of suggesties?
Heb je nog vragen over de A(n)iOS Evaluatie voor ANW-diensten? Of suggesties voor verbetering? Stuur dan een e-mail naar info@dejongespecialist.nl.

Enkele voorbeeldvragen:

  • De a(n)ios is op de hoogte van de logistiek binnen de  ziekenhuisorganisatie. 
  • De a(n)ios kan goed zijn/haar eigen grenzen aangeven. 
  • De a(n)ios is in staat zelfstandig anamnese en lichamelijk onderzoek op adequate wijze uit te voeren.

Voor wie?
Dit evaluatieformulier is bestemd voor de a(n)ios en hun opleider of supervisor c.q. opleidingsgroep. Om dit formulier goed in te kunnen vullen, is het belangrijk dat de opleider of supervisor voldoende inzicht heeft in de  competenties van de a(n)ios. Als je denkt dat er nog onvoldoende inzicht is in jouw competenties of dat deze zwaar over- of onderschat worden, bespreek dit dan vooral. 

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.