Modelinstructie voor aios en anios

2 minuten leestijd

Wat zijn de verantwoordelijkheden van a(n)ios? Wanneer moet je iets afstemmen met je opleider? En welke taken mag je zelfstandig verrichten? Dit alles staat beschreven in de ‘Modelinstructie aios en anios werkzaam in een zorginstelling’.

De Modelinstructie is tot stand gekomen in overleg tussen de LAD, de Federatie Medisch Specialisten, De Jonge Specialist, de KNMG, de LHV, en de werkgeverspartijen NVZ, GGZ Nederland en de NFU. Dit is belangrijk, omdat je als jonge dokter met al deze partijen te maken kan krijgen. Wanneer je als jonge arts in dienst treedt, ontvang je de Modelinstructie van jouw werkgever. 

In de Modelinstructie worden de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de a(n)ios, de (superviserende) medisch specialist,
opleider en de zorginstelling beschreven. 

In 2017 is de Modelinstructie helemaal herzien en aangepast aan de huidige wetgeving en rechterlijke uitspraken. Uit recente (tucht)uitspraken valt op te maken dat rechters meer verantwoordelijkheid bij aios leggen naarmate zij verder in de opleiding zitten. De Modelinstructie speelt daarop in. Voor anios is de Modelinstructie ook van belang, omdat deze duidelijk inzicht geeft in jouw rechten en plichten, maar vooral jouw verantwoordelijkheden op de werkvloer. Dat kan je helpen jouw grenzen te bewaken.

Vragen of suggesties?
Heb je nog vragen over de Modelinstructie a(n)ios? Of suggesties voor verbetering? Stuur dan een e-mail naar info@dejongespecialist.nl.  

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.