Normatieve werkweek

3 minuten leestijd

Aios die werkzaam zijn in algemene ziekenhuizen hebben een normatieve werkweek, de bekende 38+10 constructie. Dit is vastgelegd in de cao. De arbeidsduur van een aios die fulltime werkt is 38 uur per week volgens de arbeidsovereenkomst. Deze uren moet je als aios maken, aangezien je hiervoor salaris krijgt. Omdat je in opleiding bent, mag er vanwege opleidingsactiviteiten maximaal 10 uur per week extra worden gewerkt. De 10 uur is een maximum, je mag dus ook minder werken. Zolang je maar niet onder de 38 uur gemiddeld komt en er voldoende kwalitatief goede opleiding wordt genoten. 

Met andere woorden: de aios mag 48 uur ingeroosterd worden per week volgens de regels van de cao, ondanks dat de aios een 38-urig contract heeft.  De cao geeft ook een korte toelichting wat onder opleidingsactiviteiten kan worden verstaan. En er staat dat de werkgever, opleider en aios in overleg kijken waar de opleidingsmomenten zitten.

Inhalen van uren

De cao is helder: de werkweek van aios kan door opleidingsactiviteiten uitlopen tot maximaal 48 uur per week, maar dit hoeft niet. In de praktijk zien we echter dat instellingen aios structureel voor 48 uur per week inroosteren, terwijl zij een 38-urige werkweek hebben en voor 38 uur betaald krijgen. Vervolgens worden de aios verteld dat wanneer zij niet 48 uur gewerkt hebben in een week, zij uren moeten inhalen. Dit is niet waar: zolang de aios 38 uur heeft gewerkt, hoeven er geen uren worden ingehaald. Dus wanneer een aios bijvoorbeeld een standaardwerkweek heeft van 5 x 9 uur (45 uur totaal) ontstaan er niet 3 min-uren. 

Wat valt er onder werktijd?

Hieronder enkele voorbeelden van wat wel of geen werktijd is.

 • Werktijd:
  • uren arbeid verricht tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten 
  • administratie en voorbereiden van operatie/poli op het werk
  • overwerk in opdracht van jouw opleider of supervisor, of wanneer het niet anders kan dan overwerken (een OK loopt uit en je kan niet om 17.00 uur de operatie onderbreken en naar huis gaan). In zo’n geval hoef je niet per se opdracht te krijgen om langer te blijven. Registreer deze uren dan ook! 
  • wanneer er onderwijs tijdens de lunch wordt gegeven, telt de lunchtijd mee als arbeidstijd, tenzij de aios in de gelegenheid wordt gesteld op een ander moment alsnog pauze te nemen. 
 • Geen werktijd:
  • administratie en voorbereiden wanneer je dat thuis doet of na werktijd omdat je dit overdag niet voor elkaar krijgt (te druk). Dit wordt gezien als een eigen keuze en die uren worden dus niet gezien als werktijd. Je behoort tijd te hebben overdag om dit te kunnen doen.

Wil je advies over jouw persoonlijke situatie? Of wil je namens de arts-assistentengroep hier meer over weten? Leden van De Jonge Specialist krijgen gratis juridische ondersteuning via het A(n)iOS Meldpunt. Je kan ons ook bellen via 088 1344 122.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.