Arts Maatschappij en Gezondheid worden

2 minuten leestijd

Als arts Maatschappij + Gezondheid zorg je niet voor één patiënt, maar voor de hele samenleving. Je maakt je sterk voor de publieke gezondheid en staat middenin de maatschappij. Zo zie je meer, kun je meer en beteken je meer. Daarom noemen we het ook wel 360º geneeskunde.

De opleiding tot arts M&G is een brede opleiding waar je alle kanten mee op kunt. Zo kun je je onder andere specialiseren richting de jeugdgezondheidszorg, infectiebestrijding, tuberculosebestrijding, medische milieukunde of forensische geneeskunde. Tijdens de coronacrisis wordt steeds duidelijker wat de rol van de arts M&G nu en in de toekomst is en zal zijn. Toen het coronavirus toesloeg in Nederland werden reguliere stages van de aios M&G veelal afgebroken zodat zij konden inspringen bij de infectieziektebestrijding. In de periode dat nog niet iedereen zich kon laten testen, was er veel overleg met huisartsen en verpleeghuisartsen om indicaties voor een test te bespreken. Omdat met elke persconferentie het beleid verandert, verandert het werk ook steeds mee. Gelukkig kon ook het gewone werk, bijvoorbeeld van jeugdartsen op consultatiebureaus en scholen, weer worden opgepakt vanaf het moment dat iedereen zich kon laten testen en de besmettingscijfers weer afnamen.

Wil jij op een heel andere manier dan in de kliniek, zo dicht bij het vuur te zitten en mee denken over de crisis die Nederland inmiddels al een half jaar in zijn greep houdt? Kijk dan eens op onze website.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.