Innovatie in de opleiding

2 minuten leestijd

Als het aan De Jonge Specialist ligt, zijn situaties in de zorg met piepers en printen van dossiers snel verleden tijd.

Al in 2016 concludeerden zowel de Werkgroep Zorg 2025 als de Federatie Medisch Specialisten in hun visiedocumenten dat er meer aandacht moet komen voor technologische innovatie in de zorg. De medische vervolgopleiding lijkt daarvoor een goede plek. Als we de specialisten van de toekomst opleiden tot artsen met verstand van innovatie, vinden technologische innovaties sneller hun weg naar de werkvloer.

Handreiking Technologische innovatie in de medische vervolgopleiding

Dat technologische innovatie een plaats verdient in de medische vervolgopleidingen, is wat ons betreft helder. Maar hoe doe je dat? Om aios en opleiders hiervoor handvatten te bieden, hebben we samen met de Federatie Medisch Specialisten een handreiking ontwikkeld. Hierin lees je hoe technologische innovatie van invloed is op het werk van medisch specialisten en om welke competenties dat vraagt. Ook laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe dit een plek kan krijgen in de opleiding: over welke basis moet iedere aios beschikken en hoe kun je je hierin verdiepen? 

De highlights

Ben je ge├»nteresseerd in dit onderwerp maar heb je geen tijd om de hele handreiking te lezen? Bekijk dan hier de highlights

Niet elke aios hoeft een expert te worden in technologische innovatie. Het is wel belangrijk dat elke aios over basale kennis en vaardigheden op dit gebied beschikt.

Irma Scholten, aios gynaecologie & obstetrie; oud-bestuurslid De Jonge Specialist

Hoe kan jij als aios hieraan bijdragen?

Bespreek in de voortgangsgesprekken met je opleider jouw voortgang en plannen op het gebied van de basiscompetenties van technologische innovaties. Wil je je profileren? Schrijf dan met behulp van de handreiking een projectplan! Misschien kan je bijdragen aan het opzetten van discipline overstijgend onderwijs op dit thema of deelnemen in ziekenhuis brede innovatieprojecten.

Wil je meer weten of heb je suggesties? Neem dan vooral contact met ons op via info@dejongespecialist.nl

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.