Vrij beroep of dienstverband?

2 minuten leestijd

In Nederland werken ruim 22.000 medisch specialisten, waarvan zo’n
40% in vrij beroep. Zodra je gaat solliciteren voor een positie als medisch specialist, is het dus belangrijk om te weten wat de verschillen zijn tussen werken in dienstverband en werken in vrij beroep.

De meeste medisch specialisten werken in algemene ziekenhuizen; zowel in dienstverband als in vrij beroep. Daarnaast zijn medisch specialisten als vrij beroepsbeoefenaren werkzaam in een eigen praktijk (met name psychiaters), als zelfstandige zonder personeel (zzp’er), in een zelfstandig behandelcentrum of als waarnemer. In universitair medische centra werken alle medisch specialisten in dienstverband.

Bepaalde beroepsgroepen en/of bepaalde instellingen kennen een cultuur waarin één van beide opties dominant is, waardoor je bij de keuze voor een bepaald specialisme of instelling ook al voorsorteert op de keuze voor de ene of de andere werkvorm. Zo zijn vrijwel alle kinderartsen bijvoorbeeld in dienstverband.

Brochure van De Jonge Specialist

In deze folder lees je meer over:
• de manier waarop het vrij beroep in algemene ziekenhuizen
wordt vormgegeven;
• goodwill en ingroeiregelingen in geval van vrij beroep;
• de manier waarop dienstverband is geregeld;
• de voor- en nadelen van vrij beroep en dienstverband.

Met deze informatie kun je straks, bij het afronden van je opleiding, een keuze maken die bij jou past. Het kan natuurlijk voorkomen dat deze brochure geen antwoord geeft op jouw specifieke vraag. Laat het ons weten!

Workshop vrij beroep versus dienstverband

Elk jaar organiseren wij het DJS Congres waar je alles kan leren over discipline overstijgende onderwerpen. Tijdens dit congres kun je de workshop ‘vrij beroep versus dienstverband’ volgen. Twee juristen van de Federatie Medisch Specialisten vertellen je in deze workshop alles over beide werkvormen.

Ook is het mogelijk dat wij deze workshop bij jou in het ziekenhuis komen geven voor een grote groep aios en anios. Heb je hier interesse in? Neem dan contact met ons op.

Meer weten?

Als je lid bent van De Jonge Specialist, kun je jouw specifieke vraag voorleggen aan het Kennis- en dienstverleningscentrum van de LAD en de Federatie Medisch Specialisten, telefoonnummer 088 1344 122 of via info@dejongespecialist.nl.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.