COVID-19: over de opleiding

2 minuten leestijd

Helaas zitten we met elkaar in de tweede COVID-19 golf. Tijdens de eerste COVID-19 golf hebben we veel vragen gehad over de consequenties voor de opleiding. Hiervoor hebben we veel contact gehad met andere partijen, zoals de RGS en de Federatie Medisch Specialisten. De vragen zijn gebundeld in onze FAQ. Ook hebben we een leidraad geschreven die jou kan helpen kritisch naar de opleiding te kijken en het gesprek met jouw opleider aan te gaan.

We verwachten dat opnieuw veel aios en anios zullen worden ingezet tijdens de tweede golf. Lees hierover het standpunt van De Jonge Specialist. Daarom hebben DJS en de juniorverenigingen hier nogmaals aandacht voor gevraagd bij het LNAZ en de opleidingsziekenhuizen.
|laatste update 28-10-2020|

Veelgestelde vragen en antwoorden

De RGS heeft na de eerste golf de meest gestelde vragen op haar website geplaatst met antwoorden. Alle vragen en antwoorden vind je hier. Vanuit DJS hebben wij ook andere vragen gehad, die we hier beantwoorden.

Ook heeft het College Geneeskundig Specialismen (CGS) met instemming van de beroepsverenigingen de regelgeving aangepast. Dit maakt het mogelijk om verlenging aan te vragen voor de opleiding voor maximaal 6 maanden, als dit nodig is vanwege COVID-19. Hier is dan geen geïntensiveerd begeleidingstraject voor nodig.

Samengevat na de eerste golf

  • Alles is mogelijk, maar overleg met je opleider.
  • Gebruik hiervoor onze leidraad zodat alle onderdelen die besproken moeten worden, ook werkelijk aan bod komen.
  • Jouw opleider kan beslissen dat bepaald onderwijs of opleidingsverplichtingen wel of niet ingehaald moeten worden, of je verlenging/verkorting van de opleiding krijgt of niet etc.
  • Binnen de huidige opleidingen is in principe voldoende ruimte om drie maanden andere werkzaamheden te doen vanwege overmacht. En zelfs als dit niet voldoende is qua tijd, biedt de huidige regelgeving ruimte om te verlengen.
  • Kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met de RGS of De Jonge Specialist.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.