Interprofessioneel opleiden

1 minuut leestijd

Gezamenlijk standpunt aios-verenigingen interprofessioneel opleiden

​De Jonge Specialist heeft samen met de andere aiosverenigingen van huisartsen (LOVAH), sociaal geneeskundigen (LOSGIO), artsen verstandelijk gehandicapten (VAAVG) en specialisten ouderengeneeskunde (VASON) een gezamenlijk standpunt opgesteld over interprofessioneel opleiden. Willen we de zorg in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand houden, dan moet de zorg namelijk meer in netwerken aangeboden worden. Dat betekent dat zorgprofessionals vanuit de verschillende clusters de zorg gezamenlijk organiseren rondom de patiënt. Als aios-verenigingen zijn we ervan overtuigd dat als we dit in de praktijk willen laten slagen, artsen al tijdens de medische vervolgopleidingen interprofessioneel moeten leren werken.

Interprofessioneel opleiden moet wat ons betreft gezamenlijk worden vormgegeven door de clusters 1 (Huisartsgeneeskunde – LOVAH, VASON en VAAVG), cluster 2 (Medisch Specialismen – DJS) en cluster 3 (Sociale Geneeskunde – LOSGIO). Niet door extra competenties of nieuwe onderdelen toe te voegen aan de opleidingen, maar door de hiervoor benodigde vaardigheden structureel in te bedden binnen de bestaande opleidingen en opleidingsonderdelen.

Opleiden 2025

De Federatie Medisch Specialisten is samen met de wetenschappelijke verenigingen een grootschalig opleidingsproject gestart: Opleiden 2025. In dit project staat interprofessioneel opleiden en samenwerken op de werkvloer centraal. Meer informatie vind je op de website van de Federatie.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.