A(n)ios checklist

2 minuten leestijd
  • Een goed geïnformeerde a(n)ios telt voor twee!
  • Gebruik de checklist bij indiensttreding
  • Deze informatie zou je van het ziekenhuis moeten ontvangen

De Jonge Specialist zet zich in voor optimale werk- en leeromstandigheden voor a(n)ios. Een goede informatievoorziening hoort daarbij. Daarom hebben we deze checklist ontwikkeld, waarmee je eenvoudig kan controleren of je voldoende geïnformeerd bent om jouw functie goed uit te kunnen oefenen. De checklist laat je zien wat je moet weten over onder meer de werkprocessen, richtlijnen, regels en protocollen binnen het ziekenhuis.

Om als aios of anios je werk goed te kunnen doen, moet je beschikken over de juiste informatie. Alleen zo kan je goed voorbereid aan de slag. Er komt tenslotte al genoeg op je af!


 

Voor wie?
Deze checklist is bestemd voor a(n)ios en opleiders die een overzicht willen van belangrijke informatie voor een goede functie-uitoefening van a(n)ios. De checklist geldt dus ook voor anios. Daar waar regels en protocollen niet voor anios gelden, is dat aangegeven. Het moment om deze checklist langs te lopen, is bij (of vlak na) de indiensttreding. Het is handig om hem nog eens door te nemen voordat je je eerste ANW-dienst gaat draaien.

Wat?
De A(n)ios checklist bestaat uit een deel algemene informatie die van toepassing is op alle a(n)ios in Nederland en een deel bijzondere informatie. De bijzondere informatie verschilt per medisch specialisme en per ziekenhuis. Een overzicht van deze bijzondere informatie vind je in de checklist.

Neem contact met ons op
Heb je nog vragen over jouw arbeidsovereenkomst of over de eerste dagen in het ziekenhuis? Neem vooral contact met ons op.

Het behoort tot de taak van ziekenhuizen om deze informatie beschikbaar te stellen aan de a(n)ios. Is dit bij jou niet gebeurd? Laat het ons weten via info@dejongespecialist.nl of neem zelf contact op met het ziekenhuis.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.