Entrustable Professional Activities (EPA’s)

4 minuten leestijd

EPA staat voor Entrusted Professional Activities. Het gaat om kritische beroepsactiviteiten die elke aios aan het eind van de opleiding moet beheersen. Het is een manier om als aios bekwaam verklaard te worden op onderdelen van je opleiding. Het is goed dat je als (beginnende) anios weet van het bestaan van EPA’s zodat je al vanaf je eerste baan kunt toewerken naar het behalen van EPA’s.

Steeds meer wetenschappelijke verenigingen hebben EPA’s opgenomen in hun landelijk opleidingsplan. De bedoeling is dat de aios aan het einde van de opleiding alle EPA’s heeft behaald.

Een EPA beschrijft de kennis, vaardigheden en attitude die je nodig heb om een activiteit te kunnen uitvoeren, in combinatie met de CanMEDS-competenties die in die situatie relevant zijn. Per opleiding zijn deze EPA’s natuurlijk verschillend. Niet alleen medisch-inhoudelijk, maar ook qua omvang. Zo hebben de opleidingen MDL en Interne Geneeskunde veel en ook redelijk specifieke EPA’s. Bijvoorbeeld EPA ‘Diagnostische gastroscopie’ of EPA ‘Uitvoeren van diagnostiek en behandeling van patiënten met schildklieraandoeningen’. Aios KNO daarentegen moeten in hun hele opleiding maar vijf EPA’s behalen, zoals ‘Behandelen van KNO-patiënten op de poli’.

Bekwaamheidsniveau

Aan een EPA is een bekwaamheidsniveau gekoppeld. Einddoel van de opleiding is dat je de vaak risicovolle beroepsactiviteiten zelfstandig, zonder supervisie, kunt uitvoeren. Als basisarts start je op bekwaamheidsniveau 1 (a(n)ios observeert, voert niet zelf uit) en aan het einde van je opleiding zul je op de meeste EPA’s niveau 4 (zonder supervisie) hebben en op sommige EPA’s niveau 5 (geeft zelf supervisie). Per EPA staan einddoelen gedefinieerd in het opleidingsplan; zo moet iedere aios radiologie aan het einde van haaropleiding acute CT’s kunnen verslaan of echogeleid een biopt kunnen nemen. Maar alleen diegenen met de differentiatie interventie radiologie moeten ook een nefrostomie drain kunnen plaatsen.

1. de a(n)ios observeert (voert niet zelf uit)

2. de a(n)ios voert een activiteit uit onder directe, proactieve supervisie

3. de a(n)ios voert een activiteit uit onder indirecte, reactieve supervisie (supervisor is wel snel oproepbaar)

4. de a(n)ios voert een activiteit zelfstandig uit.

5. de a(n)ios geeft zelf supervisie aan jongere lerenden.

Eerste baan

Wanneer je net start met je eerste baan als anios ben je waarschijnlijk nog niet erg bezig met het behalen van competenties. Eerst maar eens zorgen dat je de dag doorkomt zonder dat er slachtoffers vallen. Toch is het fijn om wat houvast te hebben en structuur te kunnen geven aan de (zeer steile) leercurve die je als jonge anios hebt. De meeste net afgestudeerde artsen beginnen met een baan als anios in een groot en algemeen specialisme zoals interne geneeskunde of heelkunde. Je eerste taken zullen veelal bestaan uit het werken op zaal of op de spoedeisende hulp. Later komen daar voor de meeste anios ook taken bij als polikliniek en natuurlijk avond-en weekenddiensten.

EPA ‘Dienst Doen’

Een EPA die voor elk specialisme wel in een vorm bestaat, is de EPA ‘Dienst doen’. Daarin staat beschreven op welk supervisie niveau je als a(n)ios de triage moet kunnen verrichten en overdragen om avond-of weekenddiensten te kunnen doen. Ook heeft elk specialisme wel een EPA voor het runnen van de afdeling, het voeren van familiegesprekken of voor de overdracht. Als je tijdens je anios-tijd al verschillende EPA’s hebt laten afvinken of kunt laten zien dat je al een bepaald bekwaamheidsniveau hebt behaald, kun je een flitsende start maken als je eenmaal begint met je opleiding. Ook als dat niet in hetzelfde specialisme is, zal je nieuwe opleider het zeker waarderen als jij een mooi lijstje met competenties op tafel kunt leggen. Zo laat je niet alleen zien dat je inhoudelijk al iets kan, maar ook dat je proactief bezig bent met je eigen ontwikkeling.

  • Zoek (voor de start van je eerste baan) het opleidingsplan van jouw specialisme eens op en bedenk welke EPA’s jij kunt halen in je eerste baan.
  • Denk ook na over de competenties die je moet beheersen voor je eerste dienst.
  • Bespreek dit tijdens een eerste voortgangsgesprek met de opleider/anios begeleider, en stel in overleg een plan op om jouw baan als anios te structureren en toe te werken naar het behalen van enkele (basis) EPA’s. Een proactieve houding wordt altijd enorm gewaardeerd en het geeft jou houvast.
  • Leg de behaalde bekwaamheidsniveaus per EPA op papier vast en laat dit ondertekenen door de opleider/supervisor.

Je kunt de opleidingsplannen van de verschillende medische vervolgopleidingen hier vinden.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.