Portfolio voor anios

4 minuten leestijd

De ervaring die je opdoet tijdens je promotietraject of als anios is heel waardevol. Niet alleen in de dagelijkse klinische praktijk, maar ook om je keuze voor een specialisme te maken, tijdens een sollicitatie voor een opleidingsplek, en zeker ook als wanneer je eenmaal in opleiding bent. Als je kunt aantonen dat je Eerder Verworven Competenties (EVC) hebt, kan je je opleiding beter afstemmen op je eigen ontwikkeling, wensen en talenten. In sommige gevallen kan je bovendien korting krijgen op je opleidingsduur.

Maar hoe leg je die ervaring vast? Is dat verplicht? En is dat zinvol?

Wanneer je aan de slag gaat als anios of arts-onderzoeker gaat er een wereld voor je open. Al die kennis die je tijdens je studie en co-schappen hebt opgedaan, moet je nu in de praktijk gaan brengen. En die praktijk is toch vaak net even anders dan in de boeken. Op de werkvloer leer je praktische vaardigheden, ontwikkel je een klinische blik en leer je ook niet-medische competenties zoals organiseren, samenwerken en wetenschap (al dan niet in een PhD traject). Het is een sprong in het diepe en je leercurve is steiler dan ooit. Tot op heden is er geen verplichting om als anios je behaalde vaardigheden of competenties te registreren, en gebeurt dit ook weinig.

Anios enquête

In 2018 schreven Arnout Jansen en David Holwerda het rapport ‘Aannemen of aantonen? Eerder Verworven Competenties en de Individualisering Opleidingsduur’ naar aanleiding van een enquête die door De Jonge Specialist onder 126 anios werd gehouden. Uit de enquête bleek dat de ondervraagde basisartsen op grote schaal ervaring opdoen, hetzij in de kliniek, hetzij in onderzoek, voor zij worden aangenomen voor de opleiding. Van de respondenten legt 77% geen eerder opgedane ervaring vast. Twee derde is nog nooit op het idee gekomen om iets te registreren, 45% weet niet wat of hoe ze zouden moeten registreren en bij 11% speelt tijdgebrek een grote rol.

Individualisering

Sinds juli 2014 geldt een nieuw Kaderbesluit waarmee het mogelijk is om de opleiding meer toe te spitsen op de individuele aios. In dit kader is het project Realisatie Individualisering Opleidingsduur (RIO) opgestart dat tot doel heeft om de opleidingsduur van een gemiddelde aios met drie maanden te verkorten. Een belangrijk deel van de verkorting van de opleiding moet worden toegekend op basis van het meewegen van zogenaamde Eerder Verworven Competenties (EVC). De arts-assistent is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijzen van deze EVC’s.

Digitaal portfolio

Uit het onderzoek van Jansen en Holwerda blijkt dat de basisarts wel degelijk gemotiveerd is om te registreren en dit ook de eigen verantwoordelijkheid vindt. Maar er is informatie nodig over wat er precies geregistreerd kan worden en hoe dit gedaan kan worden. In sommige ziekenhuizen krijgen alle anios toegang tot een digitaal portfolio (zoals Vrest, EPASS of Gaia), soms zelfs met een app om hun vaardigheden en competenties te registreren. Lang niet alle ziekenhuizen bieden echter deze mogelijkheid.

EPA’s

Binnen de medische vervolgopleidingen wordt steeds meer gewerkt met Entrusted Professional Activities (EPA). Deze EPA’s vormen een goede uitgangsbasis om je eigen competenties en vaardigheden vast te leggen. Ook als er in jouw ziekenhuis (nog) geen digitaal porfolio wordt aangeboden kun je zelf de EPA’s van het specialisme waarbinnen jij werkzaam bent opzoeken en deze door je opleider of supervisor laten aftekenen, desnoods op papier. Zo bouw jij een dossier op dat je – eenmaal in opleiding – kunt invoegen in je opleidingsportfolio, en maak je straks een flitsende start als aios! Wie weet krijg jij op die manier korting op je opleidingsduur of heb je bijvoorbeeld meer ruimte voor het ontwikkelen van je management skills of wetenschappelijk onderzoek.

Dus meer leren? Start als anios met registreren! En … heb je nog een beetje hulp nodig? Download dan de modelinstructie.

Bron: Aannemen of aantonen? Eerder Verworven Competenties en de Individualisering Opleidingsduur, Arnout Jansen en David Holwerda, januari 2018.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.