European Junior Doctors

2 minuten leestijd

Belangen behartigen van jonge artsen in heel Europa is wat de European Junior Doctors (EJD) sinds 1976 doet. Inmiddels worden meer dan 300.000 jonge dokters vertegenwoordigd. De Jonge Specialist is actief betrokken bij de EJD en vertegenwoordigt Nederland door afgevaardigden te sturen naar de algemene vergaderingen.

Doelen

De belangrijkste doelen zijn om arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te verbeteren, mobiliteit van Europese artsen (in opleiding) te bevorderen en standaarden te stellen voor de kwaliteit van medische vervolgopleidingen.

Een voorbeeld van wat de EJD de afgelopen jaren bereikt heeft, is de 48-urige werkweek voor alle artsen in opleiding in Europa. Dit is vastgelegd in de Working Time Directive.

Samenwerking

De EJD heeft zitting in diverse gremia, zoals de UEMS (European Union of Medical Specialists), CPME (Standing Committee of European Doctors), AMEE, UEMO en FEMS. Daarnaast onderhoudt de EJD nauwe contacten met het Europees Parlement en de WHO (World Health Organization).

Binnen de UEMS zijn verschillende secties actief. Elke sectie vertegenwoordigt een specialisme en bestaat uit een medisch specialist en een aios per Europees aangesloten land. Deze aios vertegenwoordigt alle Europese aios binnen dit specialisme. De aios wordt voorgedragen door de EJD. De vacante posities vind je op de website van EJD. Jouw sollicitatie ontvangen wij graag in cc.

Meer informatie

Meer informatie over de EJD vind je op hun website.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.