Wij zijn
De Jonge Specialist.

De Jonge Specialist heeft een unieke positie als de landelijke belangenbehartiger voor alle basisartsen (nog niet) in opleiding tot specialist.

 

Visie

Een gezond en inspirerend werkklimaat voor alle a(n)ios.

De Jonge Specialist streeft naar de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste medische vervolgopleidingen ter wereld. Cruciaal onderdeel hiervan is een gezond werk- en opleidingsklimaat waarin oog is voor talent en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Jonge basisartsen leveren nu en later een belangrijke bijdrage aan hoogwaardige patiëntenzorg en het actuele maatschappelijke debat.

Missie

Dé vertegenwoordiger van alle basisartsen (nog niet) in opleiding

Wij zijn er voor startende basisartsen en aios (in opleiding tot medisch specialist, spoedeisende hulparts, ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus en klinisch fysicus). De Jonge Specialist zet zich in om de kwaliteit en toegankelijkheid van de medische vervolgopleidingen continu te waarborgen en verbeteren. Wij realiseren goede arbeidsvoorwaarden en een stevige arbeidspositie voor a(n)ios. Wij zijn hun stem in Nederland en Europa naar politiek, beroepsverenigingen, zorginstellingen en maatschappij. Hierbij voorziet DJS a(n)ios van individuele juridische dienstverlening en een platform met trainingen en cursussen.

Wat we al bereikt hebben In de afgelopen jaren.

 • Behoud ORT in cao
 • Voorkomen eigen bijdrage aios aan opleiding
 • Vergoeding 100% opleidingskosten in de cao
 • Vergoeding inschrijvingskosten Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
 • Vergoeding lidmaatschap van minimaal 42% door werkgever
 • Aandacht voor gezondheid van jonge artsen
Doelstellingen

Met oog op de toekomst

 • Aios raadplegen en informeren over relevante zaken omtrent de (medisch) specialistische vervolgopleiding
 • Een actieve bijdrage leveren aan de uitwerking van de individualisering van de medische vervolgopleiding;
 • A(n)ios vertegenwoordigen aan diverse cao-tafels en opkomen voor een verdere verbetering van hun beroepsbelangen;
 • Een leidende rol op zich nemen in het aanbieden van profielen en cursussen van niet-medische competenties;
 • Diverse mogelijkheden bieden voor a(n)ios voor het opdoen van organisatorische, journalistieke en/of bestuurlijke ervaring;
 • Goed contact onderhouden met haar partnerorganisaties, zusterverenigingen en andere gremia.
 • Verbinding leggen tussen a(n)ios van verschillende medische specialismen en vervolgopleidingen door het organiseren van diverse bijeenkomsten en symposia;
Bestuur

Even voorstellen

 • Voorzitter
  Steffi Rombouts
  Aios: Oogheelkunde
 • Penningmeester
  Casper Tax
  Aios: Heelkunde
 • Secretaris/PR
  Fardou Heida
  Aios: Gynaecologie
 • Bestuurslid PR
  Domenique Zaunbrecher
  Aios: Spoedeisende hulp
 • Bestuurslid PR
  Anne Koppelaar
  Aios: Cardiologie
 • Bestuurslid
  Charlotte Boateng
  Aios: kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Bestuurslid
  Anu ter Haar
  Aios: Kindergeneeskunde
 • Bestuurslid
  Marit Smink
  Anios
 • Bestuurslid
  Elke Stenvers
  Aios: orthopedie, vooropleiding heelkunde
 • Bestuurslid
  Tirza Naarden
  Aios: neurologie
 • Bestuurslid
  Linn Korsten
  Anios: Urologie
 • Bestuurslid
  Olaf Neve
  Arts-onderzoeker
Commissies

De teams achter de schermen

Ledenraad

De ledenraad van De Jonge Specialist is het hoogste orgaan van de vereniging. Met onze ledenraad praat het bestuur over onze koers en strategie, zodat we zeker weten dat onze (lange termijn) doelstellingen aansluiten op jouw behoefte als lid. Daarnaast zijn er werkgroepen binnen de ledenraad die actief werken aan standpunten en onderzoeken. De ledenraad kiest het bestuur en stelt het jaarplan vast. Samengevat controleert de ledenraad het beleid, helpt bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid, en is spreekbuis van maar ook naar alle a(n)ios die (nog geen) lid zijn van DJS. De ledenraad bestaat uit 31 specialisme-secties die vertegenwoordigd worden door een bestuurslid van de juniorvereniging en 1 sectie voor basisartsen nog niet in opleiding, waaronder anios en arts-onderzoekers, die vertegenwoordigd wordt door een lid van DJS.

Redactie

De redactie zorgt ervoor dat 4x per jaar het DJS Magazine op de mat valt bij al onze leden.

Redactie leden: 

Annemarije Udo
Anne Koppelaar (bestuurslid)
Desiree van Hondel
Geerke Dijkema
Fardou Heida
Marlous Vermeulen
Danique Radder

Eindredactie: Liza Leijenhorst
Vormgeving: Daphne van Langen

 

Commissie Beroepsbelangen

Commissie beroepsbelangen neemt kritische onderwerpen binnen bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, regelgeving, en opleiding onder de loep. Zij draagt inhoudelijk bij aan bijvoorbeeld DJS standpunten en stukken voor het magazine.

Leden: 

Steffi Rombouts (bestuurslid)
Renee Walhout
Olaf Neve (bestuurslid)
Dominique van Hattum
Willem Balder

Basisartsen commissie

De basisartsen commissie voert projecten uit in het belang voor de basisarts. Denk hierbij aan het helpen met de organisatie van het basisartsen congres tot aan het basisartsen magazine.

Leden: 

Marit Smink (bestuurslid)
Olaf Neve (bestuurslid)
Laura van Iersel
Rebecca Groen
Charlotte den Bakker
Thanee Uittenhout
Erik de Bakker
Steven Leeuwerke
Annelise Borghost
Marlies Timmer
Michelle Lobeek
Veerle Doornebosch
Laura van Dam
Iris van der Sar
Sophie Jaisli
Chaja Jacobs

Bureaumedewerkers

Achter de schermen staat een heel bureau klaar voor De Jonge Specialist. Hiervoor betalen wij door het grootste deel van de contributie af te dragen aan de LAD. Zij verzorgen de professionele ondersteuning voor DJS. Denk hierbij aan onder andere de volgende personen:

Bestuurssecretaris
Ledenadministrateur
Secretaresse
Communicatieadviseur
Cao-onderhandelaar

Je kan contact opnemen met het bureau via Hanneke Verheijde.

Kennis- en dienstverleningscentrum

Leden van De Jonge Specialist kunnen bij opleidings- en werkgerelateerde vragen of problemen contact opnemen met het A(n)ios Meldpunt. De Jonge Specialist werkt samen met het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD, hét loket voor vragen en advies op het gebied van arbeids- en opleidingszaken. Zij bieden juridische individuele dienstverlening aan leden van DJS die ook lid zijn van de LAD. Dit kost je overigens niets extra.

Waarvoor kun je als lid terecht bij het A(n)ios Meldpunt?
•Vragen en/of problemen rondom arbeidsvoorwaarden
•Knelpunten rondom het opleidingsplan
•Discussie over je rooster
•Onvoldoende begeleiding/supervisie
•Beëindiging opleiding door de opleider.

Je kunt op werkdagen telefonisch tussen 08.30 en 17.00 uur terecht bij ons via 088 – 13 44 122. Je kunt je vraag ook mailen naar info@dejongespecialist.nl. Je krijgt dan binnen één werkdag een reactie. Het streven is inhoudelijke vragen binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Wil je meer weten over wat het Kennis- en dienstverleningscentrum voor je kan betekenen? Kijk dan hier.

Werkgroep groene geneeskunde

De Jonge Specialist tekende in mei 2019 de Green Deal Zorg 2.0. De werkgroep Groene Geneeskunde is in het leven geroepen om duurzaamheid beter op de kaart te zetten voor onze leden. De EU heeft als doel gesteld de CO2 uitstoot in 2050 met 80% te reduceren en aangezien de CO2 uitstoot van de zorg 7% van de totale CO2 uitstoot in Nederland beslaat, is er voor ons werk aan de winkel.

Leden:

Tirza Naarden (bestuurslid)
Liesbeth Klein
Joany Zachariasse
Freek de Kort
Nadine Phoa
Mick van den Akker
Marcelle Uiterwijk
Maaike de Koff
Erlijn Tiel Groenestege
Hiltsje Heemskerk
Pauline Schut
Susanne Kloppers
Astrid van Nieuwkerk

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.