Inzet tijdens de tweede golf

2 minuten leestijd

Het kan gebeuren dat je tijdens deze 2e COVID-19 golf ‘zonder overleg’ wordt ingedeeld om te gaan werken in de COVID-19 zorg. DJS is van mening dat de medische vervolgopleidingen zoveel mogelijk gecontinueerd moeten worden en er rekening gehouden dient te worden met jouw dienstbelasting en de continuïteit van de reguliere zorg. Dit betekent dat aios alleen ingezet zouden moeten worden als de nood zeer hoog is en er geen andere mogelijkheden zijn. Veel ziekenhuizen kiezen er daarom bijvoorbeeld voor om eerst anios in te zetten, daarna medisch specialisten en pas daarna aios.

Maar ook als je niet in opleiding bent, is DJS van mening dat jij als a(n)ios betrokken moet zijn in de planvorming rondom jouw inzet. Lees hier ons standpunt.

Omdat ziekenhuizen zich hebben kunnen voorbereiden op de tweede COVID-19 golf in tegenstelling tot de eerste golf, zou jij als a(n)ios direct of indirect via de artsassistentenvereniging (AAV) betrokken moeten zijn bij de planvorming rondom COVID-19. Indien dit niet het geval is en je van mening bent dat door jouw inzet voor COVID-19 zorg jouw opleiding, de dienstbelasting en reguliere zorg in het gedrang komen, bespreek dit dan binnen je assistentengroep en met je opleider. Probeer in kaart te brengen wie binnen de vakgroep wel beschikbaar is en in welke vorm. En neem contact op met de AAV of de Centrale Opleidingscommissie (COC) over de inzet van a(n)ios in jouw ziekenhuis.

Als je er samen niet uitkomt, kan je altijd contact opnemen met het meldpunt van DJS via info@dejongespecialist.nl. Wij kunnen kijken of we je kunnen helpen in jouw specifieke situatie.

Meer informatie over COVID-19, arbeidsrechtelijke zaken en de opleiding? Kijk op onze overzichtspagina.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.