Opleidingsvisitaties starten vanaf 1 september

1 minuut leestijd

Vanaf 1 september kunnen opleidings- en instellingsvisitaties weer plaatsvinden. Het kan dus zijn dat de visitatie in jouw instelling of voor jouw opleiding binnenkort zal volgen!

De afgelopen periode is binnen de zorg alle aandacht en inspanning gericht op de behandeling van COVID-19 patiënten geweest. Daarom hebben opleidings- en instellingsvisitaties geen doorgang gehad. Nu de reguliere zorg in de ziekenhuizen weer wordt opgestart, heeft de RGS haar beleid inzake visitaties aangepast. Het is wel van belang bij een opleidingsvisitatie of instellingsvisitatie dat de lokale situatie zodanig is dat alle betrokkenen (Raad van Bestuur, Centrale Opleidingscommissie, Opleider/Opleidersgroep/aios etc.) aan de visitatie deel kunnen nemen.

Vanuit de RGS wordt de vorm van de visitatie overgelaten aan de plenaire visitatiecommissies (PVC) van de wetenschappelijke verenigingen en de plenaire commissie instellingsvisitatie (PCI). Dit zou kunnen betekenen dat een deel van de visitatie digitaal plaatsvindt. Meer informatie kan je krijgen via de RGS.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.