Wat is er veranderd in de Cao Ziekenhuizen?

3 minuten leestijd

Cao ziekenhuizen 2019-2021. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de cao Ziekenhuizen voor jou als a(n)ios.

Salarisverhoging aios

 • Ben je ingeschaald in trede 0 t/m 2, dan is je salaris per 1-1-2020 verhoogd met 5% en zal je salaris per 1-1-2021 nogmaals verhoogd worden met 3%.
 • Ben je ingeschaald in trede 3 t/m 7, dan is je salaris per 1-1-2020 verhoogd met 4% plus € 37 bruto per maand en zal je salaris per 1-1-2021 verhoogd worden met € 116 bruto per maand.

Op de website van FBZ vind je alle informatie.

Salarisverhoging anios

 • Ben je ingeschaald in trede 0 t/m 4 van FWG 60 of trede 0 t/m 1 van FWG 65, dan is je salaris per 1-1-2020 verhoogd met 5% en zal je salaris per 1-2-21 nogmaals verhoogd worden met 3%.
 • Ben je ingeschaald in trede 5 t/m 12 van FWG 60 of trede 2 t/m 15 van FWG 65, dan is je salaris per 1-1-2020 verhoogd met 4% plus € 37,00 bruto per maand en zal je salaris per 1-1-2021 verhoogd worden met € 116,00 bruto per maand.

Eenmalige uitkering

Als je tussen 1-4-2019 en 1-12-2019 aaneengesloten in dienst bent geweest van een instelling die de Cao Ziekenhuizen hanteert, zou je in januari 2020 een eenmalige uitkering van € 1.200 bruto bij een voltijd dienstverband moeten hebben ontvangen. Heb je een deeltijd dienstverband, dan ontvang je de eenmalige uitkering naar rato van de omvang van het dienstverband op 1 december 2019.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

De ORT wordt met ingang van 1-1-2020 berekend over het geldende uurloon, waarbij echter voor de berekening als maximum geldt het uurloon afgeleid van ip-nr. 28.

Vergoeding voor flexibele inzetbaarheid

Word je door je werkgever opgeroepen om binnen 72 uur een extra dienst te doen, krijg je hiervoor een vergoeding in geld conform de regeling overwerk. Deze regeling geldt voor zowel deeltijders als voltijders. Meer weten, zie artikel 6.13 van de cao.

Recht op voldoende rusturen na nachtdienst

 • Heb je tijdens je bereikbaarheidsdienst in de nacht minimaal twee keer gevolg gegeven aan een oproep of meer dan twee uren arbeid verricht, dan heb je recht op een rusttijd van 8 uur i.p.v. 6 uur.
 • Eindigt jouw nachtdienst na 02.00 uur, dan heb je recht op minimaal 14 uur rust. De eerdere mogelijkheid om deze 14 uur te bekorten tot maximaal 8 uur, is uitgesloten.

Recht op pauze tijdens nachtdienst

 • Ook tijdens je nachtdienst heb je recht op een pauze.
 • Kun jij je werkplek tijdens je nachtdienst niet verlaten en/of moet je bereikbaar zijn tijdens die pauze, dan heb je recht op een vergoeding gelijk aan jouw uurloon naar rato van de pauzeduur.

Ervaring telt mee bij inschaling

 • Ben je a(n)ios en heb je relevante onderzoekservaring in geneeskundig wetenschappelijk onderzoek voor het artsexamen opgedaan, dan wordt die meegenomen in de inschaling.
 • Ben je in opleiding tot ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus of klinisch fysicus, dan telt relevante werkervaring na het behalen van je masteropleiding volledig mee in de inschaling.

Verhuiskostenregeling vervalt

Binnen het ziekenhuis kan in overleg met de Ondernemingsraad alsnog een verhuiskostenregeling worden overeengekomen. Vind je dit belangrijk? Neem dan contact op met de OR.

Zorgverzekering IZZ

 • De medewerker die op 1 december 2019 deelneemt aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ,  behoudt het recht op de werkgeversbijdrage conform artikel 3.3.1. Aan de medewerker die op 1 december 2019 reeds aanvullend verzekerd is bij IZZ, blijft de werkgever in de toekomst een bijdrage verstrekken in de door hem verschuldigde premie voor IZZ Zorg voor de Zorg, voor  zichzelf, zijn echtgen(o)te of relatiepartner.
 • De werkgeversbijdrage ziektekostenregeling IZZ vervalt per 1 januari 2020 voor nieuwe IZZverzekerden.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.