Technologische innovatie

2 minuten leestijd

De Jonge Specialist is van mening dat technologische innovatie belangrijk is binnen de opleiding en dat aios in de mogelijkheid moeten zijn om zich verder te profileren binnen dit thema. Als het aan DJS ligt, zijn situaties in de zorg met piepers en printen van dossiers snel verleden tijd. Al in 2016 concludeerden zowel de Werkgroep Zorg 2025 als de Federatie Medisch Specialisten in hun visiedocumenten dat er toenemend aandacht moet komende voor technologische innovatie in de zorg. De medische vervolgopleiding lijkt daarvoor een goede plek. Als we de specialisten van de toekomst opleiden tot artsen met verstand van innovatie, vinden technologische innovaties sneller hun weg naar de werkvloer.

Dat technologische innovatie een plaats verdient in de medische vervolgopleidingen, is wat ons betreft helder. Maar hoe doe je dat? Om aios en opleiders hiervoor handvatten te bieden, hebben we samen met de Federatie Medisch Specialisten een handreiking ontwikkeld. Hierin lees je hoe technologische innovatie van invloed is op het werk van medisch specialisten en welke competenties dit van ons vraagt. Ook laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe dit een plek kan krijgen in de opleiding: over welke basis moet iedere aios beschikken en hoe kun je je hierin verdiepen?

Hoe kan jij als aios hieraan bijdragen?

Bespreek in de voortgangsgesprekken met je opleider jouw voortgang en plannen op het gebied van de basiscompetenties van technologische innovaties. Wil je profileren? Schrijf dan met behulp van de handreiking een projectplan! Misschien kan je bijdragen aan het opzetten van discipline overstijgend onderwijs op dit thema of deelnemen in ziekenhuisbrede innovatieprojecten.

Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie altijd bij ons terecht, via info@dejongespecialist.nl

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.