Diensten in de opleiding

3 minuten leestijd

Alle artsen in opleiding tot medisch specialist krijgen te maken met werkzaamheden in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW-diensten). Afhankelijk van het type opleiding en de ervaring van de aios draagt dit uiteraard bij aan de opleiding, maar er is ook een einde aan die leercurve. De Jonge Specialist (DJS) vindt dat dienst doen niet ten koste mag gaan van de essentiële opleidingsmomenten overdag. De kwaliteit van de opleiding moet leidend zijn.

In het najaar van 2018 heeft de ledenraad van De Jonge Specialist onderzocht hoe het gesteld is met de diensten in de opleiding. Aanleiding hiervoor was het toenemend aantal meldingen van leden van DJS bij het A(n)iOS Meldpunt. De belangrijkste reden voor de toegenomen dienstendruk onder aios is een afname in het aantal aios, waardoor roosters niet rond komen. Ook horen we vaak dat medisch specialisten niet volledig meedraaien in het dienstrooster, waardoor alle diensten voor rekening komen van de assistentengroep.

Aios zijn niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de kliniek, en zouden hier ook niet voor ingezet moeten worden wanneer dit ten koste gaat van de opleiding en opleidingsactiviteiten. Uiteraard is diensten draaien onderdeel van de opleiding. Maar wanneer je meer dan 30% per week afwezig bent overdag vanwege diensten en dienstcompensatie, kan dit zeer zeker ten koste gaan van de kwaliteit van jouw opleiding.

Diensten moeten bijdragen aan de opleiding

De Jonge Specialist heeft een standpunt opgesteld over de dienstbelasting tijdens de opleiding. Hierbij geven we ook advies aan de juniorverenigingen, om dit thema op te pakken binnen de wetenschappelijke vereniging, maar ook aan individuele aios. Denk hierbij aan:

  1. Roosters moeten voldoen aan de Arbeidstijdenwet en cao. Laat je rooster toetsen door De Jonge Specialist.
  2. Zorg dat dienstdoen beschreven is in het opleidingsplan, tenslotte vergt het specifieke competenties. Zo kan je ook de onderhoudsinspanning van deze competentie meten.
  3. Laat uitrekenen of er voldoende formatie op jouw afdeling is. Zo nee? Ga aan de slag met de hele afdeling om dit probleem op te lossen. Gebruik bijvoorbeeld het TOKIO model van de Federatie Medisch Specialisten.
  4. Leg een maximaal percentage vast in het landelijke opleidingsplan van de hoeveelheid dienst inclusief compensatie per week (overeengekomen arbeidsduur van de aios). Dit houdt in dat je de minimale hoeveelheid uren die je overdag aanwezig moet zijn om voldoende opleidingsmomenten te krijgen, beschermt.

Neem vooral contact met ons op als je vragen hebt over de diensten op jouw afdeling, of over jouw eigen dienstbelasting. Wij staan voor je klaar!

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.