Nationale enquête Gezond en veilig werken 2020

3 minuten leestijd

Opleidingsklimaat jonge artsen onder druk

Al in 2015 onderzocht De Jonge Specialist (DJS) burn-out onder jonge artsen. In 2018 deden we een groter vervolgonderzoek, waaruit onder andere bleek dat één op de vijf artsen burn-out klachten rapporteerde. Nu COVID-19 een feit is besloot DJS om al in 2020 deze enquête te herhalen en aan te vullen met de effecten van COVID-19 op de arbeids-, persoonlijke- en opleidingsomstandigheden van jonge artsen. 1.419 jonge artsen (niet) in opleiding tot medisch specialist, ziekenhuisapotheker, spoedeisende hulparts, klinisch chemicus en klinisch fysicus vulden de enquête dit najaar in. Ze zijn gemiddeld 31 jaar oud, driekwart is vrouw.

Rapport nationale a(n)ios enquête Gezond en veilig werken 2020

Resultaten 2020

Jonge artsen zijn zeer bevlogen en bovengemiddeld trots op hun vak. Desalniettemin overweegt één op de vier aios met zijn opleiding te stoppen, met name vanwege de hoge werkdruk en structureel overwerken zonder compensatie. Ook ervaren a(n)ios de begeleiding bij patiëntenzorg als onvoldoende, wat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de opleiding en de zorg voor de patiënt.

Waar in het vorige onderzoek uit 2018 naar voren kwam dat één op de vijf a(n)ios burn-out klachten ervaarde, is dat nu afgenomen tot onder het landelijke gemiddelde (14% tegenover 17% landelijk). Ondanks deze positieve trend overweegt een kwart van de jonge artsen te stoppen met de opleiding. Zonde vinden wij dat. De redenen hiervoor zitten niet in de inhoud van het vak, maar veelal in de arbeidsomstandigheden zoals overwerk zonder compensatie, gehaast moeten werken . zelden pauze kunnen houden en bij uitval van een collega wordt slechts in 29% van de gevallen een vervanger geregeld.

A(n)ios krijgt onvoldoende begeleiding bij patiëntenzorg

De overdracht wordt over het algemeen als een veilige omgeving gezien. Helaas blijkt de supervisor in 61% van de gevallen niet standaard te komen als a(n)ios om diens mede-beoordeling van een patiënt vragen. En één op de tien a(n)ios voelt zich niet gesteund door de supervisor tijdens discussies over beleid. DJS vindt dat een a(n)ios altijd moeten kunnen rekenen op supervisie als hij aangeeft zich niet bekwaam te voelen de patiëntenzorg alleen te leveren.

Dat dit anders kan, laat het onderzoek ook zien. Want tijdens de eerste COVID-19 golf was er een goede bezetting van a(n)ios op de werkvloer, werd er veel persoonlijke begeleiding aangeboden en was er goede supervisie. Opvallend is dan ook dat er bij de inzet van a(n)ios in COVID-19 zorg minder werkdruk werd ervaren.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 25% van de a(n)ios die bekend zijn met de cao en Arbeidstijdenwet, zeker weet dat zijn rooster hier niet aan voldoet. Daarnaast weet 40% van de jonge artsen niet of het rooster conform de cao en Arbeidstijdenwet is. Dat vinden wij zorgelijk want pas als je bekend bent met de regels, kun je veranderingen teweegbrengen voor jezelf en je collega’s.

Werk aan de winkel

Na het publiceren van de resultaten van 2018 hebben we ontzettend veel gedaan maar er is nog steeds werk aan de winkel! In 2021 gaan we volop aan de slag met de uitkomsten van de enquête 2020. Een gezond en veilig opleidingsklimaat willen we immers allemaal!

Heb jij een goed voorbeeld van jouw instelling over hoe zij omgaan met verhoogde werkdruk, burn-out, verstoorde werk-privébalans of meer, laat ons dit weten! Of wil je juist aan de bel trekken over de omstandigheden waar jij mee te maken krijgt tijdens het werk of heb je andere informatie, mail ons dan via info@dejongespecialist.nl.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.