Nationale enquête veilig werken

3 minuten leestijd

1 op de vijf jonge artsen heeft burn-out klachten

Al in 2015 onderzocht De Jonge Specialist (DJS) burn-out onder jonge artsen. In 2018 deden we een groter vervolgonderzoek en hebben we de resultaten gepresenteerd van de Nationale a(n)ios enquête Gezond en veilig werken 2018. De resultaten waren zorgelijk. Eén op de vijf artsen rapporteert burn-out klachten. Maar er is meer aan de hand.

Resultaten van de enquête

Gemiddeld wordt er acht uur per week overgewerkt, zonder dat hier compensatie in tijd of geld tegenover staat. Slechts 1 op de 7 ondervraagden kan regelmatig pauze nemen. Daarnaast kan slechts 15% van de jonge dokters aan het einde van de werkdag direct naar huis. Na een aanwezigheidsdienst (bijvoorbeeld een avond- of nachtdienst) kan minder dan 10% direct naar huis. Uit de enquête blijkt ook dat wanneer jonge dokters langdurig afwezig zijn door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap, er in 70% van de gevallen geen vervanging wordt geregeld.

We hebben de afgelopen jaren samen met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) veel bereikt op het gebied van arbeidstijden. Maar uit de enquête blijkt dat deze verbeterslagen in de praktijk nog lang niet altijd worden uitgevoerd.

Oud-bestuurslid van De Jonge Specialist Vicky Soomers

Acties vanuit De Jonge Specialist

Na het publiceren van de resultaten hebben we veel media aandacht ontvangen. Ook zijn we in gesprek gegaan met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW), het ministerie van VWS, de Tweede Kamercommissie Zorg en diverse politieke partijen. Ook hebben we de werkgevers aangesproken op hun verantwoordelijkheid, door met alle raden van bestuur van de opleidingsziekenhuizen in gesprek te gaan. Verder zetten we ons nog actiever in voor informatievoorziening over arbeidsomstandigheden aan onze achterban en hebben we hiervoor mooie producten en diensten gemaakt. Daarnaast hebben we een workshop Gezond en Veilig Werken ontwikkeld die we aanbieden aan de ziekenhuizen. Op 20 november 2019 hebben we samen met de LAD, LOVAH en VvAA de nieuwe beweging Zin in Zorg gelanceerd. Doe ook mee!

Neem contact met ons op

Kortom, werk aan de winkel nog steeds! Een gezond en veilig opleidingsklimaat willen we immers allemaal! Heb jij een goed voorbeeld van jouw instelling over hoe zij omgaan met verhoogde werkdruk, burn-out, verstoorde werk-privébalans of meer, laat ons dit weten! Of wil je juist aan de bel trekken over de omstandigheden waar jij mee te maken krijgt tijdens het werk of heb je andere informatie, mail ons dan via info@dejongespecialist.nl.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.