Onbetaalde arbeid

3 minuten leestijd

Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows

De laatste jaren ontvangt De Jonge Specialist steeds vaker meldingen dat in Nederland artsen onbetaald werk verrichten. In het voorjaar van 2019 hebben wij daarom jullie opgeroepen om dergelijke misstanden aan ons te laten weten. We hebben enorm veel reacties ontvangen. 

Voorbeelden van onbetaalde arbeid zijn:

  • anios die een contract krijgen voor 38 uur, maar structureel ingeroosterd worden voor 48 uur onder het mom van opleidingsuren.
  • buitenlandse aios die een deel van hun medische vervolgopleiding in Nederland uitvoeren waarvoor zij slechts een stagevergoeding of helemaal niet betaald krijgen
  • artsen die onbezoldigd hun promotie onderzoek verrichten of afronden in eigen tijd, omdat de subsidieperiode is afgelopen. 
  • Onbetaalde fellowships, waarbij in veel gevallen de fellow 2 dagen betaald krijgt conform de cao, maar in de praktijk fulltime werkt.

Onacceptabel

DJS vindt het onacceptabel dat werkgevers artsen niet volledig betalen voor hun inzet. Daarnaast is het onacceptabel dat in veel van deze gevallen de arts geïntimideerd wordt om een onjuist contract te ondertekenen. DJS heeft samen met de LAD de werkgeversorganisaties op deze misstanden aangesproken en geëist dat dergelijke zaken zo spoedig mogelijk opgelost worden. 

Goed om te weten: de afspraken in een cao gaan voor op de afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. Jouw arbeidsovereenkomst mag dus niet afwijken van de cao, behalve als de afspraken voor jou als werknemer gunstiger uitpakken. Onbetaalde arbeid is nooit gunstig voor de werknemer.  

Heb jij nog steeds een contract dat niet voldoet aan de regelgeving? Of weet je niet zeker of jouw arbeidsovereenkomst conform cao is? Neem dan contact met ons op via info@dejongespecialist.nl, wij kunnen je helpen. Jouw melding wordt strikt vertrouwelijk verwerkt. DJS zal nooit informatie van of over individuele meldingen delen.

Oplossingen

In theorie is de oplossing simpel: elke jonge dokter in Nederland krijgt een contract conform de regelgeving en overeenkomstig de werkelijke arbeidsduur. In de praktijk is het minder simpel dit voor elkaar te krijgen, maar samen met de LAD zetten wij ons hier dagelijks voor in. Dat doen we op meerdere gebieden:

  1. Onze juristen staan klaar voor alle aios, anios en arts-onderzoekers die zich bij ons melden. Je krijgt een persoonlijk advies en we steunen je bij elke stap. In het uiterste geval, kunnen we zelfs een rechtszaak aanspannen tegen de werkgever.
  2. De werkgeversorganisaties hebben een brief van ons ontvangen waarin wij hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en eisen dat on(der)betaling direct wordt rechtgezet bij de individuele werknemers.
  3. De cao-onderhandelaars van de LAD/FBZ zijn ook lokaal actief. Met onze informatie, geanonimiseerd uiteraard, spreken zij lokaal de raad van bestuur en het hoofd P&O aan op de misstanden in die instelling.
  4. We informeren jonge dokters over de regelgeving: waar heb je recht op, wat mag wel en wat mag niet in de cao.

Ideeën, vragen of suggesties?

Heb je ideeën wat wij nog meer kunnen doen om onderbetaling of onbetaalde arbeid te voorkomen of aan te pakken? Laat het ons dan vooral weten, zodat we er mee aan de slag kunnen gaan. Stuur ons een e-mail via info@dejongespecialist.nl of bel met het Meldpunt op 088 1344 122.

Anios werkzaam in een algemeen ziekenhuis (cao ziekenhuizen) mogen nooit een contract van meer dan 38 uur hebben en zeker niet instemmen met hier bovenop structureel 10 uur onbezoldigde werkzaamheden onder het mom van onderwijs. Een anios is niet in opleiding.

Chris van der Vliet, hoofd cao-onderhandelaars LAD/FBZ

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.