Cao

2 minuten leestijd
Leden van De Jonge Specialist kunnen kosteloos lid worden van de LAD. De LAD is dé vakbond van alle artsen in Nederland die werken in dienstverband. Er zijn drie cao’s voor leden van DJS:


Wat staat er in de cao?

In elke collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden van alle werknemers werkzaam onder de cao. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote groep mensen en wordt afgesloten tussen werkgeversorganisatie(s) en werknemersorganisaties. Die laatste worden de vakbonden genoemd. Op de website van de LAD vind je de teksten van de verschillende cao’s. De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo is het loon in een cao vaak hoger dan het minimumloon. De afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet. En een arbeidsovereenkomst mag nooit in strijd zijn met de cao.

Vakbond voor artsen

Via De Jonge Specialist kan je lid worden van de vakbond voor artsen: de LAD. De LAD onderhandelt namens De Jonge Specialist rechtstreeks over jouw arbeidsvoorwaarden. Hoe meer leden we hebben, hoe meer we te zeggen hebben aan de cao-tafel en hoe groter de kansen dat onze inbreng wordt overgenomen. Zo hebben we in de afgelopen jaren al mooie resultaten voor onze achterban behaald:

Verbeterpunt voor de cao?

Doorlopend zijn wij betrokken bij de onderhandelingen voor de verschillende cao’s. Zo zijn bestuursleden van De Jonge Specialist actief in de klankbordgoepen van de drie cao’s en is er regulier overleg met de cao-onderhandelaars van de LAD. Vertegenwoordigers van de juniorverenigingen worden via de ledenraad van DJS ook voortdurend om input gevraagd voor de cao’s. Mocht jij zelf als a(n)ios verbeterpunten hebben voor de Cao Ziekenhuizen, Cao GGZ of Cao UMC waar alle a(n)ios beter van worden: laat het ons dan weten via info@dejongespecialist.nl. We zorgen dat de onderhandelaars van de LAD jouw ideeën dan meenemen in de eerstvolgende cao-onderhandelingen.

Werken aan een gezonde werkomgeving en toekomst?

Word lid van De Jonge Specialist en profiteer van al onze lidmaatschapsvoordelen.